„Words matter” – projekt Ambasady RP w Waszyngtonie

„Words matter” to projekt Ambasady RP przeciw wadliwym kodom pamięci. Film edukacyjny o tym samym tytule powstał w ramach kampanii przeciw „polskim obozom”. Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz wszystkie polskie placówki dyplomatyczne na świecie od 2004 roku reagują na wszelkie przypadki przekłamań historycznych godzących w dobre imię Polski, które pojawiają się w światowych mediach. Więcej informacji na stronie Ambasady.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa