Informacja na temat udostępnienia materiałów wypracowanych w projekcie

Materiały wypracowane dotychczas w ramach realizacji projektu są obecnie poddawane testowaniu, które zakończy się w czerwcu br. Do końca roku 2017 opracowywane będą ostateczne wersje programów doradztwa edukacyjno-zawodowego uwzględniające wnioski z testowania oraz zmiany w prawie oświatowym (w tym nową strukturę systemu oświaty oraz wprowadzenie zapisów dotyczących doradztwa zawodowego do prawa oświatowego). Równocześnie przygotowywane będą rekomendacje do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dotyczącego doradztwa zawodowego w systemie oświaty. Będzie ono obowiązywać najpóźniej od września 2018 r.

Programy wypracowane w projekcie zostaną udostępnione po ukazaniu się tego rozporządzenia.

Dla osób zainteresowanych materiałami wspierającymi realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego – w szczególności w klasach VII i VIII szkoły podstawowej i w gimnazjach – przygotowana została specjalna podstrona na stronie portalu „Doradztwo edukacyjno-zawodowe”, gdzie znajdują się także inne materiały związane z doradztwem.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa