Innowacyjny sposób na sukces

Fundacja Grupy Adamed już po raz trzeci daje uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych szansę na wkroczenie w świat imponującej naukowej kariery. Na uczestników programu ADAMED SmartUP czekają m.in. udział w innowacyjnym obozie naukowym, indywidualne konsultacje edukacyjne i stypendia naukowe.

Wygrać przyszłość

Na stronie www.adamedsmartup.pl do 15 stycznia br. otwarta jest rejestracja do trzeciej edycji programu naukowo-edukacyjnego ADAMED SmartUP. W pierwszym etapie rekrutacji młodzi geniusze zmierzą się z interaktywną grą naukową. Kolejne kroki to wysyłka dokumentów aplikacyjnych i rozmowy kwalifikacyjne, które wyłonią uczestników innowacyjnego obozu naukowego. Podczas niego młodzież będzie szkolić się w wybranej przez siebie jednej z czterech dziedzin: chemii i biochemii, medycynie i naukach medycznych, inżynierii i robotyce lub fizyce i nowych technologiach. Rekrutacja wymaga wiedzy, umiejętności analitycznego myślenia, szybkiego łączenia faktów oraz dociekliwości, a na wytrwałych na mecie czeka nie kolejny dyplom czy puchar, ale coś znacznie cenniejszego. Nagrodą główną w programie jest 10-cio miesięczny cykl indywidualnych konsultacji edukacyjnych. Laureaci otrzymują między innymi pomoc w procesach rekrutacyjnych na najlepsze uczelnie wyższe, biorą udział w warsztatach, kursach językowych i zajęciach przedmiotowych. Zapewniona jest im również możliwość współpracy z prestiżowymi instytutami naukowymi, podczas której mogą zdobyć bezcenne doświadczenie. Ci, którzy wykażą się największym potencjałem i zaangażowaniem, otrzymają stypendium naukowe dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

Platforma edukacyjna

ADAMED SmartUP to nie tylko program stypendialny, ale również platforma edukacyjna, która przedstawia naukę w ciekawy i zrozumiały sposób. Znajdują się na niej m.in. filmy edukacyjne, gotowe do wykorzystania scenariusze lekcji szkolnych, a także porady dotyczące studiów i kursów naukowych w kraju i zagranicą.

Głównym celem zainicjowanego w 2014 r. programu ADAMED SmartUP jest popularyzacja nauk ścisłych i przyrodniczych. Skierowany jest on do młodzieży w wieku 15-19 lat, która wykazuje ponadprzeciętne zainteresowanie tymi przedmiotami i chce się rozwijać w naukowym kierunku. Do 1. i 2. edycji programu zarejestrowało się blisko 9 tys. uczniów, 100-osoba grupa wyjechała na innowacyjny obóz, a 20 z nich zostało objętych opieką edukacyjną. 3 najlepszych uczestników otrzymało  stypendium naukowe każde o wartości 40 000 zł na studia wyższe oraz dalszy rozwój. Program patronatem honorowym objęli: Minister Edukacji Narodowej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Politechnika Warszawska, Polska Akademia Nauk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Akademia Morska w Szczecinie oraz Politechnika Śląska. Więcej informacji o programie znajduje się na stronie www.adamedsmartup.pl.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa