Rezultaty projektu na koniec września 2016 roku

Do końca września 2016 r. w projekcie pod nazwą „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” zrealizowano cztery zadania.

Zadanie 1. Wypracowanie rekomendacji nt. kierunków zmian w systemie doradztwa – zadanie zrealizowane i zakończone.

W  ramach rekrutacji otwartej wyłonionych zostało 39 ekspertów. Zorganizowano spotkania zespołu ekspertów, podczas których wypracowano rekomendacje zmian w systemie doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty, m.in.:

 • cele ogólne doradztwa dla wszystkich etapów edukacyjnych
 • ramowe zasady realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego na każdym etapie edukacyjnym (rekomendacje organizacyjne)
 • kierunki prac zespołów autorów:
  • obszary celów szczegółowych
  • zarys celów szczegółowych
  • rekomendowane metody i techniki pracy
  • rekomendowane zasoby

dodatkowo przygotowano

 • rekomendowane teorie doradcze
 • słowniczek terminów

Zadanie 2. Wypracowanie programów preorientacji i orientacji zawodowej

W ramach rekrutacji otwartej wyłoniono zespół 12 autorów, którzy podczas spotkań zespołu autorów i zespołu ekspertów  wypracowali:

 • elementy mini podstaw programowych (cele ogólne i cele szczegółowe)
 • scenariusze działań doradczych na I semestr

Do wypracowania pozostały scenariusze działań doradczych na II semestr (grudzień 2016 r.) 

Zadanie 3. Wypracowanie ramowych programów realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego (do testowania)

W ramach rekrutacji otwartej wyłoniono 36 autorów, których podzielono na 5 podzespołów autorów: podzespół ds. gimnazjum, podzespół ds. technikum, podzespół ds. zasadniczej szkoły zawodowej, podzespół ds. liceum i podzespół ds. szkoły policealnej, którzy podczas spotkań zespołów autorów i zespołu ekspertów wypracowali:

 • elementy minipodstaw programowych (cele ogólne i cele szczegółowe)
 • scenariusze działań doradczych na I semestr do testowania.

Do wypracowania pozostały scenariuszy działań doradczych na II semestr (grudzień 2016 r.) 

Zadanie 4. Testowanie ramowych programów realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego i wypracowanie ich ostatecznych wersji

W drodze losowania wyłoniono 26 szkół z całej Polski do testowania ramowych programów doradztwa edukacyjno-zawodowego.  Od września 2016 roku rozpoczęto proces testowania materiałów wypracowanych przez zespół ekspertów i zespoły autorów.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa