Rekrutacja członków zespołów autorów materiałów dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty

Serdecznie zapraszamy autorów materiałów dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego do udziału w rekrutacji realizowanej w ramach projektu POWER „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”.

Zadaniem autorów będzie opracowanie:

 • Zespół 1 – przykładowego programu preorientacji zawodowej dla przedszkola,
 • Zespół 2 – przykładowego programu orientacji zawodowej dla I etapu edukacyjnego,
 • Zespół 3 – przykładowego programu orientacji zawodowej dla II etapu edukacyjnego,
 • Zespół 4 – ramowego programu realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum,
 • Zespół 5 – ramowego programu realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w zasadniczej szkole zawodowej,
 • Zespół 6 – ramowego programu realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w technikum,
 • Zespół 7 – ramowego programu realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w liceum,
 • Zespół 8 – ramowego programu realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole policealnej.

Do zadań zespołów autorów wyłonionych w rekrutacji należeć będzie m.in.:

 1. Opracowanie przykładowych programów preorientacji i orientacji zawodowej lub opracowanie ramowych programów realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum lub liceum lub technikum lub zasadniczej szkole zawodowej lub szkole policealnej (cele kształcenia – wymagania ogólne, treści nauczania – wymagania szczegółowe oraz zalecane warunki i sposoby realizacji) (II kw. 2016 rok).
 2. Opracowanie narzędzi realizacji programu (w tym scenariusze zajęć grupowych z uczniami; wskazania do zajęć indywidualnych z uczniami; scenariusze spotkań z rodzicami; wskazania do innych działań szkoły we współpracy z otoczeniem) z wykorzystaniem zinwentaryzowanych przez zespół autorów istniejących zasobów i z uwzględnieniem wskazań zespołu ekspertów (II-IV kw. 2016 rok).
 3. Udział w 4 dwudniowych roboczych spotkaniach zespołów autorów (II-IV kw. 2016) będących podstawą opracowywania programów oraz narzędzi ich realizacji.
 4. Udział w 3 dwudniowych roboczych spotkaniach konsultacyjnych z zespołem ekspertów (II-IV kw. 2016) będących podstawą opracowywania programów oraz narzędzi ich realizacji.
 5. Udział w seminarium potestowym (III kw. 2017 rok) – autorzy ramowych programów.
 6. Udział w dwudniowym potestowym spotkaniu roboczym zespołu autorów z zespołem ekspertów – opracowanie ostatecznej wersji narzędzi realizacji programów na podstawie wniosków z testowania i w porozumieniu z zespołem ekspertów (III kw. 2017 rok) – autorzy ramowych programów.

Zamawiający zastrzega, że powyższe liczby spotkań i terminy mogą ulec zmianie.

Aby zgłosić kandydaturę, należy wypełnić formularz noty biograficznej, w którym określono szczegółowe wymagania względem aplikującego. Do współpracy zostaną zaproszone osoby, które spełniają wszystkie kryteria obowiązkowe i uzyskają najwięcej punktów w części rankingowej.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania umowy z powodu nieuzyskania środków finansowych na realizację zadania.

Zespoły autorów materiałów dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty (formularz on-line jest aktywny po kliknięciu wybranego linku):

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa