Kategoria: General Międzynarodowa konferencja podsumowująca pierwszą fazę projektu „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce”,

Ostatnia aktualizacja: 26 lutego 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa