Kategoria: General Konferencja „Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty”

Ostatnia aktualizacja: 30 stycznia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa