Projekty Unii Europejskiej w ORE

Ogromną część naszych działań stanowią projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Aktualnie realizujemy programy unijne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przeczytaj więcej informacji o naszych projektach UE.

Ostatnia aktualizacja: 23 lutego 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa