Sympozjum – Przywróćmy prestiż zawodom rzemieślniczym

Źródło: stock.adobe.com
Źródło: stock.adobe.com

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku zaprasza w dniu 9 grudnia 2022 r. do udziału w sympozjum Przywróćmy prestiż zawodom rzemieślniczym

Podczas sympozjum zostanie przybliżona uczestnikom historia rzemiosła oraz zostaną przedstawione liczne przykłady dobrych praktyk w prowadzeniu zajęć z zakresu preorientacji zawodowej, orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego.

Zaprezentowane zostaną również efekty prac konkursowych Wirtualne warsztaty rzemieślnicze oraz Rzemieślnicze ARTEfakty. Nie zabraknie też stoisk rzemieślniczych.

W czasie sympozjum zaplanowano promocję opracowanej w RODN i IP WOM w Rybniku gry planszowej W kolejce po zawody, poprzez przekazanie jednego egzemplarza gry każdej szkole i przedszkolu uczestniczącym w wydarzeniu.

Organizowane w tym roku wydarzenie zostało ogłoszone w Województwie Śląskim Rokiem Rzemiosła.

Szczegóły wydarzania

Ostatnia aktualizacja: 1 grudnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa