Transmisja: XII Ogólnopolski Kongres Wychowania do Życia w Rodzinie

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie wraz z Wydziałem Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE zapraszają do oglądania transmisji na żywo z XII Ogólnopolskiego Kongresu Wychowania do Życia w Rodzinie, który odbędzie się 17 maja 2022 r. w Sulejówku.

Tegoroczne wydarzenie „Szkoła – rodzinie. Wspieranie wychowawczej funkcji rodziny” jest skierowane do nauczycieli, dyrektorów szkół oraz samorządowców, poszukujących nowoczesnych, edukacyjnych form wsparcia wychowawczej funkcji rodziny.

Organizacja XII edycji Kongresu odbywa się we współpracy Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli ”WOM” w Częstochowie.

Kongres został objęty Honorowym Patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Wydarzenie transmitowane będzie za pośrednictwem strony Facebook Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Ostatnia aktualizacja: 18 maja 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa