Konferencja naukowa „Ergonomia środowiska pracy”

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach oraz Politechnika Śląska, wydział Organizacji i Zarządzania/Katedra Inżynierii Produkcji w Zabrzu zapraszają do udziału w nieodpłatnej konferencji naukowej online „Ergonomia środowiska pracy”, która odbędzie się 25 listopada 2021 r., w godzinach 14.00 – 16.30.

Wydarzenie skierowane jest do kadry dydaktycznej kształcącej w szkołach ponadpodstawowych branżowych, szkołach policealnych, na kursach kwalifikacji zawodowych i kursach umiejętności zawodowych.

Program konferencji oraz formularz rejestracji na stronie wydarzenia.

Data nadsyłania zgłoszeń: 24.11.2021 r.( godz. 21:00)

 

Ostatnia aktualizacja: 24 listopada 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa