„Cyberprzemoc w szkole. Poradnik dla nauczycieli”

Polecamy nową publikację „Cyberprzemoc w szkole. Poradnik dla nauczycieli” autorstwa Anny Borkowskiej, wydaną przez NASK Państwowy Instytut Badawczy w ramach cyklu edukacyjnego „Bezpieczni w sieci z OSE”.

Jest w nim mowa o efektywnym zapobieganiu cyberprzemocy, które powinno skupiać się zarówno na zwiększaniu świadomości problemu w szkole, jak i na pracy z prześladowcami i ich ofiarami, a także na tworzeniu środowiska szkolnego sprzyjającego ograniczaniu destrukcyjnych zachowań. Zaangażowanie dorosłych – nauczycieli i rodziców − jest podstawowym warunkiem wdrożenia skutecznego systemu zapobiegania przemocy w szkole. Czytelnik znajdzie w poradniku przydatne porady i wskazówki, jak radzić sobie z cyberprzemocą; w jaki sposób chronić dzieci i młodzież przed agresją w sieci i jak pomóc, gdy jej doświadczą.

Ostatnia aktualizacja: 20 maja 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa