Środki finansowe na dodatkowe zajęcia wspomagające dla uczniów po powrocie do szkół z nauki zdalnej

Uczniowie z klas IV–VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych będą mogli uczestniczyć w dobrowolnych zajęciach wspomagających z wybranych przedmiotów obowiązkowych w szkole po powrocie z edukacji zdalnej. Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej zostanie zwiększona o dodatkowe 187 mln zł na wynagrodzenia nauczycieli za prowadzenie tych zajęć z uczniami. Ministerstwa Edukacji i Nauki przedstawiło trzeci z czterech programów dotyczący wsparcia uczniów w czasie i po pandemii.

Ostatnia aktualizacja: 22 kwietnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa