Zostań uDOSTĘPniaczem!

Zgłoś się do ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół podstawowych. Otwórz oczy na bariery i zaproponuj zmiany korzystne dla wszystkich wokół nas!

Uczestnicy

Uczniowie klas IV–VII szkół podstawowych, w tym także szkół integracyjnych i specjalnych.

Zadanie konkursowe

Każda szkoła biorąca udział w konkursie zgłasza maksymalnie 10-osobowy zespół uczniów wraz z opiekunem, który zgłosi pracę konkursową. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy na temat identyfikacji przez uczniów barier w swoim otoczeniu utrudniających codzienne funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami i zaproponowaniu sposobu ich usunięcia. Praca może mieć dowolną formę: plastyczną, zdjęciową lub filmową

Termin przyjmowania zgłoszeń

9 maja – 18 czerwca 2019 r.

Nagrody

Nagrody rzeczowe dla uczniów i nauczycieli, upominki, warsztaty. Laureaci konkursu (3 zwycięskie zespoły) wezmą udział w gali finałowej, która odbędzie się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w Warszawie w październiku 2019 r., a także w wycieczce do Centrum Nauki Kopernik. uDOSTĘPniacze to Konkurs, w którym każdy wygrywa!

Ważne!

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji na stronie konkursu

Informacja prasowa (pdf. 258 KB)

Ostatnia aktualizacja: 9 maja 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa