Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2019

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza VIII edycję konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2019”.

Wspieramy i dofinansowujemy projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów. Program kierujemy do szkół, uczelni, fundacji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i samorządów terytorialnych. W dofinansowanych projektach może wziąć udział młodzież w wieku 13–26 lat.

Wnioski można składać do 15 marca 2019 r.

Informacje dotyczące konkursu

Szczegółowych informacji udziela: Robert Śmigielski | tel. + 48 (22) 295 00 44 | e-mail: smigielski@cprdip.pl

Ostatnia aktualizacja: 7 lutego 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa