Konkurs dla studentów i licealistów na przekład belgijskiej poezji Véronique Wautier

Przedstawicielstwo Generalne Walonia-Bruksela w Warszawie zaprasza studentów i licealistów, którzy uczą się francuskiego do udziału w konkursie na przekład poezji belgijskiej poetki Véronique Wautier na język polski.  Organizatorką konkursu jest Marie Giraud, doradca ds. kontaktów akademickich i kulturalnych Walonii-Brukseli w Krakowie. 

Nagrody

  • E-book z książkami wydanymi w formie elektronicznej przez belgijskie wydawnictwo Espace Nord,
  • Wydanie polskich przekładów wraz z poezją w j. francuskim w dwujęzycznej publikacji.

Oraz wiele innych cennych nagród: filmy, książki, komiksy, torby, itp.…

Kalendarz konkursu

  • Zgłoszenie udziału w konkursie należy przesyłać do północy 31.01.2019 r. na adres: concoursdetraductionpopolsku@gmail.com.
  • Otrzymanie mailem tekstów do przetłumaczenia w dniu 01.O2.2019 r.
  • Przesłanie wykonanych przekładów do 28.02.2019 r. na adres: concoursdetraductionpopolsku@gmail.com.
  • Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród 12.03.2019 r. w Krakowie, podczas uroczystości z udziałem poetki Véronique Wautier (koszty podróży pokrywają sami uczestnicy).

Uwaga: w tym wydarzeniu mogą również wziąć udział osoby zawodowo związane z j. francuskim (nauczyciele, tłumacze, wykładowcy, itp.). Jednak ich przekłady nie będą nagradzane.

Szczegóły i kontakt

Szczegóły konkursu na profilu Délégation Wallonie-Bruxelles à Varsovie

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: m.giraud@alac-wbi.be.

Ostatnia aktualizacja: 22 stycznia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa