Juvenes Translatores. Konkurs na najlepszych młodych tłumaczy w Unii Europejskiej

Komisja Europejska logo
Komisja Europejska logo

Zachęcamy do udziału w 12. edycji konkursu Juvenes Translatores dla uczniów szkoły średniej w wieku 17 lat (urodzonych w 2001 r.). Konkurs odbędzie się 22 listopada 2018 r.

Co roku w dniu konkursu ponad 3 tysiące uczniów ze wszystkich krajów Unii Europejskiej tłumaczy jednostronicowy tekst z jednego z 24 języków urzędowych Unii Europejskiej na dowolny inny język UE. Uczestnicy konkursu mogą wybrać dowolną parę spośród języków urzędowych UE. W tym roku tematem konkursu będzie Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego.

Zawodowi tłumacze z Komisji Europejskiej oceniają prace konkursowe i wybierają najlepsze tłumaczenie z każdego kraju. Wiosną przyszłego roku zwycięzcy zostaną zaproszeni do Brukseli razem ze swoimi nauczycielami i rodzicami, aby wziąć udział w ceremonii rozdania nagród w siedzibie Komisji Europejskiej.

Aby wziąć udział w konkursie, szkoły muszą zarejestrować się na stronie internetowej Juvenes Translatores między 1 września a 20 października 2018 r. Szkoły wybierane są losowo (liczba szkół, które mogą uczestniczyć w konkursie w każdym kraju, zależy od liczby miejsc danego kraju w Parlamencie Europejskim). Więcej informacji o konkursie można uzyskać na następujących stronach:

Komisji Europejskiej

Juvenes Translatores na Facebooku

lub też pisząc na adres e-mail: DGT-TRANSLATORES@ec.europa.eu

Konkurs ma na celu promowanie nauki języków i inspirowanie młodych lingwistów. Znajomość języków obcych poprawia sytuację młodych ludzi na rynku pracy, otwierając przed nimi nowe perspektywy w kraju i za granicą. Języki są podstawowym elementem dialogu międzykulturowego, integracji europejskiej i globalnego obywatelstwa.

Ostatnia aktualizacja: 27 września 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa