Zakończenie projektu

W związku z zakończeniem projektu „Przygotowanie trenerów” miło nam poinformować, że zrealizowaliśmy wszystkie założenia projektowe:

  • przygotowanie trenerów do prowadzenia szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego – 100% powiatów;
  • przygotowanie do realizacji ramowych programów doradztwa edukacyjno-zawodowego opracowanych w ramach programu – 500 osób, przeszkolonych 529.

W najbliższym czasie na stronie ORE zostanie również opublikowany program szkolenia, który poddaliśmy modyfikacji i ewaluacji w wyniku badań ankietowych przeprowadzanych na każdym szkoleniu. Zaświadczenia wysyłamy do Państwa drogą pocztową.

Bardzo dziękujemy za udział w projekcie oraz zaangażowanie w podnoszenie jakości doradztwa zawodowego w placówkach oświatowych.

Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa