Szkoła Edukacji – rekrutacja 2018/2019

Szkoła Edukacji PAFW i UW prowadzi bezpłatne, podyplomowe studia dla osób, które chcą uczyć języka polskiego lub matematyki. Studia trwają rok, odbywają się w trybie dziennym. Studenci poznają i sprawdzają w praktyce nowe metody dydaktyczne, rozwijają kompetencje wychowawcze, uczą się dopasowywać metody edukacyjne do każdego ucznia w klasie. Podczas nauki mogą ubiegać się o stypendium (do 2 tys. zł miesięcznie) oraz miejsce w akademiku Uniwersytetu Warszawskiego.

Kto może ubiegać się o przyjęcie?

Studia przeznaczone są dla:

  • absolwentów studiów II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich na kierunku filologia polska lub matematyka;
  • studentów studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku filologia polska oraz matematyka, posiadający dyplom studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku filologia polska lub matematyka;
  • absolwentów studiów I stopnia oraz absolwenci studiów II stopnia na kierunkach pokrewnych dla matematyki;
  • nauczycieli języka polskiego i matematyki, których staż pracy nie przekracza 10 lat praktyki zawodowej.

Zostały już ostatnie miejsca w Szkole Edukacji PAFW i UW na rok 2018/2019. Kandydaci będą na bieżąco zapraszani na rozmowy kwalifikacyjne. Im szybciej wyślą zgłoszenie, tym będą mieli większe szanse na miejsce oraz uzyskanie stypendium. Zgłoszenia przyjmowane są do 12 sierpnia.

Szczegóły dotyczące rekrutacji na stronie szkolaedukacji.pl

Ostatnia aktualizacja: 4 lipca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa