Zaktualizowany ramowy program szkoleń dla kadry nadzoru pedagogicznego

Zespół projektu „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty” zaprasza do zapoznania się z ramowym programem szkoleń dla kadry nadzoru pedagogicznego wraz z pakietem materiałów szkoleniowych. Został on opracowany w projekcie i po przeprowadzonym pilotażu w grupie 32 wizytatorów przekazany do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Oddajemy w Państwa ręce jego zaktualizowaną wersję.

Ostatnia aktualizacja: 29 czerwca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa