Spotkania Przywódców

W dniach 11–12 czerwca w Gdańsku oraz 13–14 czerwca w Białymstoku odbyły się konferencje „Kompetentny dyrektor liderem rozwoju szkoły”. Wydarzenia promowały efekty działań podjętych w projekcie „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji, poza Zespołem Projektu, na konferencji w Gdańsku reprezentowała
Jadwiga Mariola Szczypiń – Dyrektor ORE, a w Białymstoku Beata Jancarz- Łanczkowska – Wicedyrektor nadzorujący projekt „Przywództwo”. Wystąpienia Pań Dyrektor wzbogaciły merytorycznie obydwa spotkania.

W Gdańsku było nam miło gościć też Monikę Kończyk – Pomorskiego Kuratora Oświaty, aktywnie włączającą się w dyskusję na forum.

Program konferencji obejmował wykłady dotyczące przywództwa partycypacyjnego oraz kompetencji kluczowych dyrektora. Uczestnicy brali udział także w warsztatach implementacyjnych do wykładów, które pozwoliły im na ugruntowanie zdobytej wiedzy oraz wymianę doświadczeń.

Niezwykle ważną część wydarzeń stanowiły dobre praktyki przedstawiane przez dyrektorów szkół – uczestników naszego projektu. Omawiane przez nich skuteczne działania we wdrażaniu kompetencji kluczowych są  najlepszym dowodem na to, że projekt był potrzebny!

Działania projektowe przedstawiła kierownik projektu „Przywództwo” – Magdalena Godlewska-Dudek.

Wypowiedzi uczestników projektu na temat jego znaczenia w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów są dla nas niezwykle cenne. Zarówno przeprowadzone szkolenia, jak i doradztwo dla kadry kierowniczej szkół/przedszkoli oferowane w projekcie zostały bardzo dobrze ocenione.

Dziękujemy za udział w spotkaniach!

 

Wykład na temat przywództwa partycypacyjnego
Praca w grupie
Praca w grupie
Podsumowanie konferencji – wystąpienie Pani Jadwigi Marioli Szczypiń-Dyrektor ORE
Podsumowanie działań w projekcie – prezentacja kierownik projektu
Otwarcie konferencji przez Panią Jadwigę Mariolę Szczypiń-Dyrektor ORE
Omówienie dobrych praktyk realizowanych przez uczestnika projektów
Grupa pracuje podczas warsztatów
Aktywność podczas warsztatu
Wystąpienie Pani Beaty Jancarz-Łanczkowskiej – Wicedyrektora ORE
Wykład
Uczestnicy w trakcie pracy w grupie
Sesja plenarna w Białymstoku
Praca w grupie
Omówienie dobrych praktyk

Ostatnia aktualizacja: 29 czerwca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa