Konferencja naukowa „Przyszłość zawodów w obszarze e-marketingu i e-commerce. Rezultaty projektu e-COMMA”

Zapraszamy do udziału konferencji „Przyszłość zawodów w obszarze e-marketingu i e-commerce. Rezultaty projektu e-COMMA” organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w dniu 19 czerwca 2018 r. Konferencja jest bezpłatna.

Tematyka konferencji:

  • problemy definicyjne e-marketingu i e-commerce;
  • badania naukowe w obszarze marketingu internetowego i handlu elektronicznego;
  • e-marketing i e-commerce jako wyłaniające się obszary zawodowe;
  • edukacja i kształcenie zawodowe w zakresie e-marketingu i e-commerce;
  • rynek pracy w obszarze e-marketingu i e-commerce;
  • informatyka dla e-marketingu i e-commerce;
  • oferta produktów i usług w obszarze e-marketingu i e-commerce.

Zaproszenie na Konferencję jest otwarte i kierowane do wszystkich tych osób, które z inicjatywy osobistej i/lub zawodowej pragną wziąć udział w wykładach i dyskusjach dotyczących przyszłości zawodów związanych z e-marketingiem i e-commerce.

Miejsce Konferencji

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław, Polska
Bud. W, s. 4

Rejestracja i zgłoszenia

Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji prosimy dokonywać do dnia 13.06.2018 r. na adres malgorzata.matyja@ue.wroc.pl z podaniem imienia, nazwiska, nazwy instytucji, danych kontaktowych, ewentualnie deklaracji chęci skorzystania z usług noclegowych.

Koszty uczestnictwa w konferencji

Udział w konferencji jest bezpłatny, obowiązuje zgłoszenie uczestnictwa.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się w załączniku. (pdf. 615 kB)

 

Ostatnia aktualizacja: 5 czerwca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa