Katowice ponownie przywitały uczestników

praca w grupach
praca w grupach

W dniach 6–8 czerwca 2018 r. w stolicy województwa śląskiego odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli powiatów. Beneficjenci mogli zapoznać się ze scenariuszami zajęć przeznaczonymi dla wszystkich etapów edukacyjnych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się materiały skierowane do szkół ponadpodstawowych.

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”, oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14.

praca w grupach
uczestnicy tworzą sieć wsparcia

Ostatnia aktualizacja: 27 czerwca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa