Aktywni w Rzeszowie

Uczestnicy w trakcie szkolenia
Uczestnicy w trakcie szkolenia

W Rzeszowie w dniach  23–25 maja 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe w ramach projektu „Doradztwo zawodowe – przygotowanie trenerów”. Uczestnicy zapoznali się m.in. z zagadnieniami dotyczącymi orientacji zawodowej, ewaluacji i monitoringu działań doradczych oraz tworzenia sieci współpracy w lokalnym środowisku. Mieli też okazję doświadczyć aktywnych metod dydaktycznych w procesie zdobywania wiedzy.

Szkolenie zrealizowano w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”, oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14.

Uczestnicy i trenerzy w trakcie szkolenia
Uczestnicy w trakcie szkolenia
Prowadząca wyjaśnia grupie polecenie do ćwiczenia
Uczestnicy w trakcie ćwiczenia aktywizującego
Uczestnicy w trakcie ćwiczenia aktywizującego
Uczestnicy w trakcie ćwiczenia aktywizującego
Uczestnicy w trakcie ćwiczenia aktywizującego
Uczestnicy w trakcie ćwiczenia aktywizującego
Uczestnicy w trakcie ćwiczenia aktywizującego

Ostatnia aktualizacja: 8 czerwca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa