Przywódcy do piór!

Rozpoczęliśmy kolejną fazę projektu. Przed nami publikacja dobrych praktyk w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów. Dlatego poszukujemy ich autorów.

Upowszechnienie sprawdzonych rozwiązań, wypracowanych podczas uczestnictwa w projekcie Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty,
ma na celu zainspirowanie innych do podjęcia odpowiednich działań w swoich placówkach. W ten sposób promujemy również szkoły i przedszkola, które sprostały zadaniu postawionemu przed nimi
w projekcie przenosząc wiedzę na temat kompetencji kluczowych na własny grunt. Współpracując przez te miesiące z kadrą kierowniczą wielu placówek przekonaliśmy się o tym, że nasi Przywódcy nie boją się wyzwań. Teraz stwarzamy im warunki do podzielenia się sprawdzonymi pomysłami.

Zachęcamy zatem do zgłaszania się!

Wszelkie informacje dostępne są na stronie bip

Dodatkowych wyjaśnień chętnie udzieli Zespół Projektu Przywództwo.

Ostatnia aktualizacja: 5 czerwca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa