Majówka w Białymstoku

W dniach 14–16 maja 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie w Białymstoku, dotyczące m.in. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Prezentowany program szkolenia został przyjęty z dużym entuzjazmem ze strony beneficjentów. Uczestnicy mogli poznać kolegów i koleżanki z sąsiednich powiatów, dzięki czemu utworzyli nieformalną sieć doradców zawodowych.

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”, oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14.

 

Ostatnia aktualizacja: 23 maja 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa