Doradztwo zakończone!

Z końcem kwietnia zakończyliśmy doradztwo w projekcie. Przyszedł czas na podsumowanie kolejnego etapu pilotażu…

Na podstawie raportów końcowych naszych doradców dowiemy się jakie są ich spostrzeżenia odnośnie współpracy z kadrą kierowniczą szkół i przedszkoli. Co się sprawdziło, co można udoskonalić, a co należałoby w doradztwie zmienić… Obecnie analizujemy otrzymane materiały. Następnie, na podstawie wniosków, wypracujemy w projekcie ostateczne zasady prowadzenia doradztwa i przekażemy je Ministerstwu Edukacji Narodowej.

Dziękujemy naszym Przywódcom – kadrze kierowniczej szkół i przedszkoli za zaangażowanie
na kolejnym etapie realizacji projektu.

Ostatnia aktualizacja: 12 maja 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa