Szkolenie w Katowicach

Grupa przy pracy
Grupa przy pracy

Kolejne szkolenie w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” odbyło się w dniach 16–18 kwietnia w Katowicach.

Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z programem szkolenia w zakresie doradztwa zawodowego w systemie oświaty oraz omówili kwestie dotyczące zmiany w kształceniu zawodowym czy tworzenia sieci.

Specjaliści zajmujący się doradztwem zawodowym w powiatach mieli okazję bardzo intensywnie spędzić czas, podzielić doświadczeniami zawodowymi i nawiązać współpracę.

Dziękujemy!

Powitanie uczestników przez trenerów
Kolorowe karteczki post it z oczekiwaniami uczestników
Trenerka prezentuje cele doradcze
Trenerka i grupa przy pracy
Grupa przy pracy
Trenerki prezentują cele doradcze
Trenerka i uczestnicy przy pracy

Ostatnia aktualizacja: 23 kwietnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa