Słoneczny Wrocław!

Tworzymy sieć doradców
Tworzymy sieć doradców

W dniach 18–20 kwietnia 2018 r. we Wrocławiu odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”. Podczas szkolenia poruszone były kwestie dotyczące m.in. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, a także zmian w kształceniu zawodowym.

Uczestnicy dyskutowali nad rozwiązaniami dotyczącymi doradztwa zawodowego w poszczególnych powiatach i wymieniali się dobrymi praktykami między sobą. 13-modułowy program szkolenia został przyjęty z dużym entuzjazmem. Bardzo dziękujemy reprezentantom powiatów województwa dolnośląskiego za udział w projekcie.

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”, oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14.

Prezentacja zadania przez uczestniczkę
Tworzymy sieć doradców

Ostatnia aktualizacja: 23 kwietnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa