Aktualny harmonogram realizacji szkoleń w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”

Ośrodek Rozwoju Edukacji prezentuje aktualny harmonogram szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, realizowanych w  ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” (oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 – projekt pozakonkursowy)

 

9–11 kwiecień Poznań
10–12 kwiecień Gorzów Wielkopolski
16–18 kwiecień Katowice
17–19 kwiecień Opole
17–19 kwiecień Kraków
18–20 kwiecień Wrocław

 

14–16 maja Białystok
16–18 maja Olsztyn
21–23 maja Bydgoszcz
23–25 maja Rzeszów
23–25 maja Warszawa
28–30 maja Kielce
28–30 maja Szczecin

 

4–6 czerwca Lublin
4–6 czerwca Łódź
6–8 czerwca Katowice
11–13 czerwca Wrocław
13–15 czerwca Poznań
18–20 czerwca Warszawa
18–20 czerwca Gdańsk

Ostatnia aktualizacja: 18 kwietnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa