Festiwal Zawodów 2018

W dniach 22–24 marca 2018 r. w hali Expo przy ul. Galicyjskiej 9 w Krakowie odbędzie się szósta edycja Festiwalu Zawodów.

Podczas tego wydarzenia uczniowie techników i szkół zawodowych prezentują nabywane przez nich umiejętności zawodowe na 130 stoiskach, przygotowanych we współpracy z przedsiębiorcami. Młodsi uczniowie, do których adresowane są pokazy, kończący szkoły podstawowe lub gimnazja, zyskują w ten sposób okazję do zobaczenia „żywych zawodów”, czyli pracy realnie wykonywanej przez osoby specjalizujące się w danej dziedzinie.

Festiwal pozwala uczniom nie tylko przyjrzeć się zawodom, których naukę biorą pod uwagę. Festiwal Zawodów poszerza ich horyzonty rozważań zawodowych o branże i specjalizacje, których nie znali wcześniej z tradycji rodzinnej czy najbliższego otoczenia. Wiele ścieżek zawodowych nabiera tu kształtu realnych możliwości. Tym bardziej, że uczniowie mają możliwość skonsultować je z doradcami zawodowymi obecnymi na Festiwalu.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Szczegóły oraz program Festiwalu Zawodów

Źródło: www.malopolska.pl

Ostatnia aktualizacja: 6 marca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa