Spotkanie zespołu autorów programu szkolenia dla trenerów

Powitanie uczestników spotkania przez Bożenę Mayer-Gawron, wicedyrektor ORE
Powitanie uczestników spotkania przez Bożenę Mayer-Gawron, wicedyrektor ORE

W dniach 8–9 stycznia 2018 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się kolejne spotkanie zespołu autorów programu szkolenia dla trenerów. W spotkaniu wzięła udział Anna Bąkiewicz, główny specjalista w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podczas wystąpienia zaprezentowała obowiązujące przepisy prawa w kontekście doradztwa zawodowego.

Następnie głos zabrała Bożena Mayer-Gawron, wicedyrektor ORE, która omówiła strukturę podstawy programowej. Objaśniła także arkusz organizacyjny w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach i placówkach w kontekście kształcenia i doradztwa zawodowego.

Podczas prac zespołu autorów w grupach roboczych wicedyrektor Bożena Mayer-Gawron przybliżyła uczestnikom przepisy dotyczące systemu oceniania w placówkach oświatowych.

W trakcie drugiego dnia intensywnych prac nad programem szkolenia Jerzy Bielecki, kierownik Wydziału Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego, przedstawił zebranym zasoby ORE pomocne w pracy doradczej doradcy zawodowego.

Ustalono, że kolejne spotkanie odbędzie się w dniach 14–15 lutego 2018 r. w Sulejówku, gdzie dwu-, trzyosobowe grupy przedstawią wyniki swoich prac nad modułami programu szkolenia.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu pozakonkursowego „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Powitanie uczestników spotkania przez Bożenę Mayer-Gawron, wicedyrektor ORE
Anna Bąkiewicz, główny specjalista w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN prezentuje obowiązujące przepisy prawa w kontekście doradztwa zawodowego

Ostatnia aktualizacja: 12 stycznia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa