Rekrutacja na szkolenie na temat kompetencji kluczowych WCIĄŻ TRWA

Uprzejmie informujemy, że wydłużona została rekrutacja na szkolenia „Jak wspomagać szkoły w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów?” – działanie  realizowane w ramach pilotażu ramowych programów szkoleniowo-doradczych, opracowanych w projekcie „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty.

Wszelkie informacje na temat szkolenia dostępne w systemie szkolenia.ore.edu.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Serdecznie zachęcamy wszystkich dyrektorów i wicedyrektorów szkół/przedszkoli do udziału w przedsięwzięciu.

Gwarantujemy naprawdę dobrą jakość szkolenia!

Szkolenie jest bezpłatne. Organizator zapewnia również wyżywienie, noclegi. Po stronie uczestnika pozostaje jedynie koszt dojazdu.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa