Startuje szkolenie dla kadr nadzoru pedagogicznego „Jak wspomagać szkoły w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów?”

Informujemy, że rekrutacja na szkolenie została zakończona. Zakwalifikowanych zostało 32 przedstawicieli kadr nadzoru pedagogicznego (pracowników kuratoriów) – po dwóch z każdego województwa. Zajęcia rozpoczynamy już najbliższy poniedziałek. Kolejny zjazd zaplanowano na 3–4 kwietnia 2017 r.

Szkolenie jest pilotażem ramowego programu szkoleniowego, który będzie stanowić wkład do regulaminu konkursu, zaplanowanego do ogłoszenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jeszcze w 2017 r., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 2.10). Uczestnicy szkolenia w trakcie zajęć wezmą udział w konsultacjach, a ich uwagi będą miały wpływ na modyfikację programów szkoleń realizowanych w całej Polsce.

Więcej informacji o szkoleniu na stronie szkolenia.ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa