Wydział Kształcenia Zawodowego i Edukacji dla Rynku Pracy

Wydział Kształcenia Zawodowego i Edukacji dla Rynku Pracy

V Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja”

Zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie „Normalizacja i ja”. Temat tegorocznej edycji konkursu: „Normy gwarantem bezpieczeństwa produktów”. Organizatorem jest Polski Komitet Normalizacyjny.

Opracowanie suplementów Europass

W grudniu 2016 w Wydziale Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji opracowano suplementy Europass w języku polskim i języku angielskim do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla zawodów wprowadzonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy – kontakt

Ośrodek Rozwoju Edukacji Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa tel. 22 345 37 00, fax 22 345 37 70 Kierownik Wydziału Magdalena Mrozkowiak tel. 22 345 37 00 w. 205 magdalena.mrozkowiak@ore.edu.pl Małgorzata Koroś nauczyciel konsultant tel. 22 345 37 00 w. 225 malgorzata.koros@ore.edu.pl Anna Jaworska starszy specjalista tel. 22 345 37 00 w. 215 anna.jaworska@ore.edu.pl

Wydział Kształcenia Zawodowego i Edukacji dla Rynku Pracy – zadania

Do zadań Wydziału Kształcenia Zawodowego i Edukacji dla Rynku Pracy (WKZR) należy w szczególności: Przygotowanie i realizacja ogólnokrajowych programów doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, zgodnie z potrzebami systemu oświaty w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego; Wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych i bibliotek pedagogicznych, w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty w obszarze […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa