Wydział Kształcenia Zawodowego i Edukacji dla Rynku Pracy

Wydział Kształcenia Zawodowego i Edukacji dla Rynku Pracy

Nowy zawód – technik elektromobilności

Źródło: pixabay.com

Elektromobilność to ogólny termin dotyczący rozwoju silników o napędzie elektrycznym, który obejmuje pojazdy elektryczne (e-mobilne), pojazdy hybrydowe z napędem elektrycznym i pojazdy wykorzystujące technologię wodorowych ogniw paliwowych. Ten trend wiąże się z jednoczesnym odchodzeniem od stosowania paliw kopalnych i emisji gazów węglowych w projektowaniu pojazdów. Pojazd, który podczas swojej pracy nie prowadzi do emisji żadnych gazów cieplarnianych, nazywany jest pojazdem zeroemisyjnym. Polska polityka gospodarcza i energetyczna uwzględnia zastępowanie […]

Ulotka na temat zmian w kształceniu zawodowym

Zródło: fotolia

Przypominamy, że na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) znajduje się ulotka dotycząca zmian w kształceniu zawodowym wprowadzonych od września 2019 roku. Materiał może stanowić cenne źródło wiedzy zawodoznaczej dla uczniów w klasach VII-VIII szkoły podstawowej oraz ich rodziców/ opiekunów prawnych. Ulotka do pobrania ze strony MEN

Warsztaty online dotyczące organizacji pracy małych zespołów – 15 stycznia 2024 roku

Źródło: pixabay.com

Wydział Kształcenia Zawodowego i Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do udziału w warsztatach online „Realizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie organizacji pracy małych zespołów w zawodach z branży opieki zdrowotnej (MED)”. Warsztaty online odbędą się w terminie: 15 stycznia 2024 r. Wydarzenie skierowane jest do dyrektorów i wicedyrektorów szkół, nauczycieli realizujących kształcenie w zawodach, nauczycieli-konsultantów, doradców metodycznych, pracowników placówek […]

Warsztaty online dotyczące kształtowania kompetencji personalnych i społecznych – 8 grudnia 2023 roku

Źródło: pixabay.com

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do udziału w warsztatach online „Realizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie kształtowania kompetencji personalnych i społecznych w zawodach z branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej (HGT)”. Warsztaty online odbędą się w terminie: – 8 grudnia 2023 r. od godziny 9.00 do godziny 12.20. Wydarzenie skierowane jest do dyrektorów i wicedyrektorów szkół, nauczycieli realizujących kształcenie w zawodach, nauczycieli-konsultantów, doradców metodycznych, […]

Warsztaty online dotyczące kształtowania kompetencji personalnych i społecznych – 6 listopada 2023 roku

Źródło: pixabay.com

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do udziału w warsztatach online „Realizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie kształtowania kompetencji personalnych i społecznych w zawodach z branży budowlanej (BUD)”. Warsztaty online odbędą się w terminie: 6 listopada 2023 r. od godziny 9.00 do godziny 12.20. Wydarzenie skierowane jest do dyrektorów i wicedyrektorów szkół, nauczycieli realizujących kształcenie w zawodach, nauczycieli-konsultantów, doradców metodycznych, pracowników […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa