Wydział Doradztwa Zawodowego – Aktualności

Wydział Doradztwa Zawodowego – Aktualności

Krajowy Punkt Referencyjny zaprasza na seminarium w ramach sieci EQAVET

Źródło: /ec.europa.eu/eusurvey/runner/pla-quality-assuring-education-for-democratic-citizenship-VET

Krajowy Punkt Referencyjny zaprasza na bezpłatne seminarium pn Zapewnianie jakości edukacji na rzecz demokratycznego obywatelstwa w kształceniu i szkoleniu zawodowym, które odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2024 r. Wydarzenie organizowane jest w ramach sieci EQAVET. Spotkanie odbędzie się w formacie wirtualnym, z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams, i potrwa dwa dni (sesje poranne). Cele spotkania: Zapoznanie się z różnymi krajowymi i unijnymi inicjatywami i podejściami do promowania edukacji na rzecz […]

Bezpłatna publikacja Jak pomagać? Tranzycja osób z niepełnosprawnościami ruchowymi na rynek pracy

Źródło: https://ibe.edu.pl/index.php/pl/publikacje-kariera-bez-barier

Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu Kariera bez barier opublikowała poradnik autorstwa dr Pawła Wolskiego. Autor koncentruje się na znaczeniu roli społeczeństwa, pracodawców i instytucji w procesie wspierania osób z niepełnosprawnościami ruchowymi podczas ich przejścia na rynek pracy. Analizuje różnorodne strategie, programy i postawy, które mogą znacznie ułatwić tym osobom integrację z rynkiem pracy, a tym samym przyczyniać się do stworzenia społeczeństwa bardziej otwartego i inkluzywnego. Publikacja dostępna […]

Bezpłatne ogólnopolskie wydarzenie dla doradców zawodowych

Źródło: /mcdn.edu.pl/iv-malopolski-kongres-szkolnego-doradztwa-zawodowego-zapowiedz-wydarzeni

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie organizują bezpłatny IV Małopolski Kongres Szkolnego Doradztwa Zawodowego, w którym udział (w formie on-line lub stacjonarnej) mogą wziąć wszyscy, którzy działają na rzecz doradztwa zawodowego. Wydarzenie odbędzie się w dniach 12-15 marca 2024. Pierwszy dzień pt. Wiedza i umiejętności w rozwijającym się świecie odbędzie się w formule stacjonarnej. Kolejne dni to spotkania on-line, na które wciąż trwają zapisy. Więcej […]

Bezpłatny poradnik Innowacje pedagogiczne

Źródło: ibe.edu.pl/index.php/pl/aktualnosci-kariera-bez-barier

Innowacje pedagogiczne. Poradnik dla nauczycieli to nowa bezpłatna publikacja wydana przez Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu Kariera bez barier. Publikacja zachęca do stosowania innowacyjnych rozwiązań programowych, metodycznych i organizacyjnych w szkole. Zawiera część teoretyczno-prawną oraz wiele cennych praktycznych wskazówek. Publikacja do pobrania na stronie projektu Kariera bez barier

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa