Notice: Trying to get property of non-object in /home/ore5/public_html/oreglowna/components/com_content/views/category/view.html.php on line 277

Zapraszamy do zapoznania się z koncepcją modelu wspierania uczniów zdolnych, w którym uwzględniony jest również aspekt specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym. Materiał zawiera koncepcją seminarium dotyczącą wsparcia szkół w pracy z uczniem zdolnym. Jest pomocny dla nauczycieli i specjalistów w budowaniu współpracy pomiędzy szkołami i innymi instytucjami działającymi na rzecz rozwijania potencjału uczniów. Publikacja do pobrania w materiałach do pobrania Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych.

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE oraz Zespół ds. projektu „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap” informują, że konferencja „Działania na rzecz dzieci wielojęzycznych i wielokulturowych – rozwiązania lokalne i systemowe”, która miała się odbyć w dniach 17-18 października 2014 r. w Górze Kalwarii, zostaje odwołana. Przyczyną zaistniałej sytuacji są trudności organizacyjno-formalne.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji w późniejszym terminie (prawdopodobnie będzie to początek lutego 2015 r.). Zapraszamy do zaglądania na stronę ORE i ponownej rejestracji w momencie ogłoszenia naboru. Za zmiany oraz związane z tym utrudnienia przepraszamy.

„Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży. Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania” publikacja autorstwa Lilianny Zaremby może być wskazówką, jak tworzyć ofertę edukacyjną, wychowawczą i terapeutyczną. Podstawą przyjętej w publikacji systematyki jest Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia, w wersji dla Dzieci i Młodzieży (ICF–CY–International Classification of Functioning, Disability and Health: Children&Youth Version). Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE zaprasza na konferencję pt. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka początkiem efektywnej edukacji”, organizowaną dla członków zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych i rodziców małego dziecka z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem uczestników z obszarów wiejskich. Konferencja odbędzie się 19 września 2014 r. w auli gmachu głównego ORE w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich 28. Celem konferencji będzie upowszechnianie wiedzy na temat znaczenia wczesnego wspomagania dla rozwoju małego dziecka i jego późniejszej edukacji.

Więcej...

Jak umożliwić dziecku z niepełnosprawnością ruchową udział w lekcjach wychowania fizycznego Joanny Zajączkowskiej to publikacja podejmująca problematykę edukacji włączającej ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnością ruchową. Skierowana jest głównie do nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów, jednak zawarte w niej treści mogą stanowić wartościową wiedzę również dla innych osób pracujących z dziećmi poruszającymi się na wózkach.

Pobierz publikację...