Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zamknij ten komunikat

  Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Poszukujemy osób do przeprowadzenia analizy narzędzi służących identyfikacji predyspozycji i zdolności uczniów Drukuj Email
środa, 23 maja 2012
Poszukujemy osób do przeprowadzenia analizy narzędzi służących identyfikacji predyspozycji i zdolności uczniów.

Ośrodek Rozwoju Edukacji, w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” poszukuje osób lub innych podmiotów zainteresowanych przeprowadzeniem analizy opartej na materiałach i źródłach wtórnych, która dotyczyć będzie przeglądu dostępnych i stosowanych w praktyce narzędzi diagnostycznych służących badaniu predyspozycji i zdolności uczniów na trzech poziomach kształcenia: podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

Celem analizy jest dokonanie diagnozy obecnego stanu w zakresie sposobów identyfikacji uczniów zdolnych oraz stosowania w szkołach dostępnych narzędzi do badania predyspozycji i zdolności uczniów.
W wyniku przeprowadzonej analizy Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport oparty na analizie i wnioskach ze źródeł wtórnych i dostępnych danych.
 Raport będzie zawierał:

 1. Diagnozę obecnego stanu w zakresie sposobów identyfikacji uczniów zdolnych w szkole na trzech poziomach kształcenia: podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.
 2. Analizę stosowanych w praktyce narzędzi diagnozujących predyspozycje i zdolności uczniów oraz sposobu ich wykorzystania:
  • informacje o narzędziach oraz krótki ich opis wraz z informacją o standaryzacji, trafności i powszechności ich używania oraz wskazaniem osób uprawnionych do ich stosowania,
  • informacje i opis testów dostępnych dla psychologów, pedagogów i nauczycieli (np. specjalistyczne testy psychologiczne badające poziom intelektualny, zdolności ogólne, twórcze oraz uzdolnienia specjalne np. matematyczne, werbalne, artystyczne, sportowe, społeczne oraz wybrane testy badające osobowość) z uwzględnieniem testów z tzw. otwartą licencją.
 3. Wnioski i rekomendacje, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi stosowanych w pracy nauczyciela i godnych upowszechnienia w praktyce edukacyjnej opracowane na podstawie źródeł wtórnych i literatury. 
 4. Listę narzędzi diagnozujących predyspozycje i zdolności uczniów, z których mogą korzystać nauczyciele.

Analizą należy objąć:

 1. Dane i źródła wtórne, m.in.: dostępne opracowania i analizy - badania, raporty, materiały, literaturę przedmiotu itp. w zakresie stosowanych przez szkoły narzędzi do identyfikacji uczniów zdolnych
 2. Wypracowane przez szkoły sposoby identyfikacji zdolności, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. niesformalizowanej diagnostyki miękkiej wykorzystującej obserwację, wywiad i inne dostępne dla nauczyciela źródła informacji,
 3. Przykłady dobrych praktyk związanych ze stosowaniem narzędzi, diagnostycznych identyfikujących predyspozycje i zdolności uczniów, w tym także wypracowanych w ramach prowadzonych w Polsce ponadregionalnych i regionalnych programów i projektów, ( w tym wykorzystywanie opinii nauczycieli, rodziców, rówieśników, samoocenę uczniów oraz przykłady istniejących uregulowań wewnętrznych w tym zakresie) opracowane na podstawie źródeł wtórnych.

Osoby lub podmioty zainteresowane realizacją ww. usługi prosimy o wypełnienie załączonej Karty zgłoszenia.

Oferty zostaną ocenione według kryteriów:

 1. zaproponowana koncepcja analizy i kompetencje oferenta stanowią 70% oceny, przy czym 1% = 1punkt
 2. zaproponowana cena stanowi 30% oceny, przy czym 1% = 1 punkt
  • 30% stanowi najniższą cenę, wobec której pozostałe oferty będą porównywane
  • cena oferty brutto musi obejmować wszystkie koszty jakie mogą powstać w związku z realizacją zamówienia,
  • cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,
  • wykonawca może podać tylko jedną cenę, bez proponowania rozwiązań wariantowych.

Cena – 30 % zostanie obliczona wg wzoru:

C = (Cn/Cb) x 30 pkt

C – liczba punktów przyznanych badanej ofercie
Cn– najniższa cena spośród badanych ofert
Cb– cena oferty badanej

 

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna tę ofertę, która uzyska największą liczbę punktów stanowiących sumę wszystkich kryteriów.
W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z koordynatorem projektu p. Teresa Kosiarek; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; tel. 22 345 37 58.


UWAGA: Podpisaną Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia: 11 czerwca 2012 r.

 • drogą pocztową na adres Al. Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” lub
 • drogą elektroniczną w postaci skanu na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
  lub
 • złożyć osobiście w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, Warszawa, pokój 208,

Oprac.: Teresa KosiarekOpracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym

P
rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Powrót Powrót

Czy Twoja szkoła należy do Sieci
Szkół Odkrywców Talentów


 
Partnerzy Projektu

Wydarzenia w ORE

stycznia 2015
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
www.efs.gov.pl

 

Rok Jana Karskiego  oświatowe ABC    rok szkoły w ruchu

link - Ośrodek Rozwoju Edukacji                  link - Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą               link - Centrum Informatyczne Edukacji              link - Centralna Komisja Egzaminacyjna                Instytut Badań Edukacyjnych            link - Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Narodowej i Ustawicznej            link - Ministerstwo Edukacji Narodowej


 

on-line: 94
Do góry